Tuore tutkimus toimistotyön muutoksesta ja tulevaisuudesta pandemian jälkeen

Ruotsin kiinteistönomistajia edustava Fastighetsägarna teetti kesä-elokuussa Tukholman alueella laajan tutkimuksen, johon vastasi 1 000 toimistotehtävissä työskentelevää 25-65-vuotiasta henkilöä.
Tutkimus julkaistiin 25. 8. 2021 nimellä Kontoret, hemmet & jag. Tulokset lienevät varsin relevantteja myös lahden tällä puolella.

Noin 75 % vastaajista suhtautui edelleen myönteisesti työskentelyyn toimistolla, koko työviikon tai ainakin muutamana päivänä viikossa. Vain 13 % halusi työskennellä kokonaan kotona. Ikäryhmien välille ei juuri syntynyt eroja, mutta jälkimmäisessä ryhmässä oli jonkin verran enemmän naisia.

Perjantai on selvästi suosituin etätyöpäivä.
Perjantai on selvästi suosituin etätyöpäivä.

Mitä pandemian jälkeen?

Kun 88 % vastaajista oli ennen pandemiaa päivittäin toimistolla, vain 38 % uskoo työskentelevänsä samalla tavalla pandemian jälkeen. Enemmistö eli 56 % vastaajista uskoo tekevänsä jatkossa tyypillisen työviikon aikana töitä sekä toimistolla että kotona. Parhaat viikonpäivät toimistotyöskentelyyn olivat tiistai, keskiviikko ja torstai, kun taas perjantai oli ehdottomasti suosituin etätyöpäivä.

Mitä työnantajalta odotetaan?

Peräti 60 % piti mahdollisuutta ainakin osittaiseen etätyöhön ehtona työnantajan ja työpaikan valinnalle. Toimiston tilat, tunnelma ja sijainti eivät silti ole menettäneet merkitystään. Jopa puolet vastaajista kieltäytyisi tekemästä työsopimusta ennen kuin on nähnyt tulevan työympäristönsä.
Odotukset työnantajien etätyölinjauksien suhteen olivat varsin ristiriitaiset. Kolme neljästä vastaajasta toivoi työpaikalta selkeitä ohjeita etätyön suhteen. Toisaalta 70 % vastaajista katsoi, että työntekijä voi itse päättää, toimiiko hän parhaiten kotona vai toimistossa.

 

Vastaajista 75 % suhtautuu edelleen myönteisesti työskentelyyn toimistolla
Vastaajista 75 % suhtautuu edelleen myönteisesti työskentelyyn toimistolla

Toimiston vetovoimatekijät, top 10

Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä tekijät lisäisivät heidän halukkuuttaan työskennellä enemmän toimistolla.

1. toimistolle ja kotiin on helppo liikkua 68 %
2. kunnon työvälineet ja tekninen tuki 47 %
3. hyvä ilmapiiri 47 %
4. toimistolla on tilaa myös seurusteluun 34 %
5. oma huone 33 %
6. riittävästi tilaa keskittyä työhön 31 %
7. toimisto on kaupunginosassa, jossa viihdyn 30 %
8. kunnon tilat ja välineet etäkokouksille 30 %
9. alueella on hyviä ruokapaikkoja 28 %
10. pysäköinnin helppous 27 %

Koko 25. 8. 2021 julkaistu ruotsinkielinen tutkimusraportti on luettavissa täällä »