Vuokralainen on kuningas

Sanonta ”firma maksaa meille palkan, mutta asiakkaalla ollaan töissä”, on terve ohjenuora kiinteistöbisneksessäkin. Vuokralaisten, eli asiakkaiden maksama vuokravirta luo koko liiketoiminnalle perustan, jota ilman ei olisi kiinteistösijoituksia, kiinteistösijoitusmarkkinaa ja tuottoprosentteja. Kaiken kukkuraksi arvio tulevasta vuokravirrasta määrittää suurelta osin myös kiinteistöomistusten arvon.

Miten siis maksimoimme kiinteistön tuoton, mutta toteutamme samalla myös asiakkaan eli vuokralaisten toiveet? Yhtälö ei ole ihan helppo, mutta näemme työssämme, että voimme monin tavoin kehittää yhteistyötä, palvelua ja lopulta myös omistajan saamaa tuottoa. Tässä muutamia näkökulmia:

  • Palvelevatko tilat vuokralaisen muuttuvia tarpeita – juuri nyt ja tulevaisuudessa? On ymmärrettävä, että kasvu, alamäki ja muutokset ovat yritystoiminnan normaalitila.
  • Voidaanko vuokralaisen tai koko kiinteistön tilankäyttöä tehostaa kannattavasti ja kustannustehokkaasti? Miksei voitaisi?
  • Voidaanko vuokralainen ”sitouttaa” kiinteistön tiloihin tai vuokranantajaan? Yhteistyö ja palvelu luovat asiakassuhteen.
  • Voisimmeko kiinteistön omistajina edesauttaa vuokralaistemme liiketoimintaa ja miten?
  • Jos vuokralaisten muuttuviin tarpeisiin viitsitään reagoida, syntyy vääjäämättä lisätyötä. Miten palveluprosessi pidetään hallinnassa, etenkin jos kiinteistönhoito on ulkoistettu?

Onneksi kaikki keinot eivät edes maksa paljoa. Esimerkiksi säännölliseen yhteydenpitoon ja asiakkaan kuuntelemiseen on aina varaa – ja juuri tämän toimenpiteen tuotto onkin usein huippuluokkaa. Ja jos ajattelemme porkkanoiden sijaan mörköjä, ylisuuri ja hallitsematon vaihtuvuus on todella kova lisähinta, jonka omistaja itse maksaa vanhakantaisesta palveluasenteesta.

No, omistaja omistaa ja on toki tänäkin päivänä siinä suhteessa herra talossa.
Vuokralaisen status on syytä ajatuksellisesti päivittää – nostetaan hänet käskyläisestä talon kunniavieraaksi!

– Se nimittäin kannattaa.

Janne Nurminen
Advisor