Toimitilojen tiekartta – Osa 3: Vuokrasopimuksen liitteet, näitä älä unohda!

Kun yritys hankkii käyttöönsä toimitiloja, vuokrasopimuksen liitteet ovat vuokralaisen kannalta yhtä olennaisia kuin itse pääsopimus. Liitteitä ovat esimerkiksi vuokrattavan tilan pohjapiirros, hankintarajataulukko, ylläpitokulujen vastuunjakotaulukko sekä kohteen muutostöistä laadittu rakennustapaselostus mahdollisine liitteineen.

Huolellisuus palkitaan

Selkeät ja riittävän tarkat liiteasiakirjat turvaavat vuokralaisen oikeudet ja ehkäisevät kalliiden ja hankalien sopimusriitojen syntymistä. Vuokrasopimusta neuvoteltaessa kannattaakin varata liitteiden laatimiselle ja tarkastukselle riittävästi aikaa.

Numerot, standardit ja ohjearvot

Mikäli mahdollista, vuokrattavien tilojen laatu ja ominaisuudet kannattaa aina kirjata sopimukseen mitattavina tavoitearvoina ja luokituksina. Jos esimerkiksi sisäilman laadusta herää myöhemmin epäilyksiä, selkeästi määritellyt luokitukset ja numeeriset arvot suojaavat vuokralaista. Myös äänieristyksen, valaistuksen jne. tasot on helppo todentaa, jos niille on määritelty tavoitearvot. Koska teknisen laadun määrittäminen vaatii erikoisosaamista, asiakirjat kannattaa luetuttaa asiantuntijalla ennen sopimuksen solmimista.

Esimerkiksi vuokrasopimuksissa usein käytetty ilmaus ”pääkonttoritasoiset tilat” on pelkkä mielikuva , josta ei voi reklamoida.

Totuus seisoo rakennustapaselosteessa

Uusissa tiloissa tehdään miltei aina muutostöitä, joilla kohdetta muokataan uuden vuokralaisen käyttöön sopivaksi. Muutostyöt kuvataan ensisijaisesti rakennustapaselosteessa. On ensiarvoisen tärkeää, että seloste on selkeä ja riittävän yksityiskohtainen. Siinä tulee mm. yksilöidä kussakin tilan osassa käytettävät materiaalit, kalusteet ja laitteet.

Kuka maksaa ja mitä?

Hankintarajataulukko määrittää, mikä osa muutostöistä kuuluu vuokranantajan maksettavaksi ja mikä vuokralaisen. Huolellisesti laaditulla asiakirjalla vältetään ikävät yllätykset ja rahariidat remontin aikana. Vastaavasti ylläpitokulujen vastuunjakotaulukko määrittelee tilojen käytönaikaisen kustannusjaon.

Ecorum neuvoo ja tarkastaa

Vuokralaisedustuksen asiantuntijamme auttavat välttämään sopimusten karikot. Toimimme yritysjohdon neuvonantajina toimitilojen valinnassa ja sopimusneuvotteluissa. Loppuvaiheessa tarkastamme vielä sopimuksen kaikkine liitteineen ennen kuin se toimitetaan asiakkaallemme allekirjoitettavaksi. –Ainakaan vielä vastaan ei ole tullut sopimusta, josta emme olisi löytäneet vuokralaiselle epäedullisia ehtoja tai muuta korjattavaa.

Juttusarjan aiemmissa osissa annoimme vinkkejä tilahaun käynnistysvaiheeseen ja vuokrasopimuksen tekoon. Ne voit lukea täältä »

 

Lue lisää vuokralaisneuvonannon palveluistamme »